PRODUKTER & TJENESTER

baal-grey-small

«KONSEPTER MED BÆREKRAFT»
Arena og destinasjonsutvikling

Å skape en destinasjon med attraksjonskraft, handler om bærekraftige konsepter, nytenkning og evne til samhandling. Gutsen og viljen til å se et felles mål og trekke i samme retning, samt aldri tape av syne gjestens vurdering, er det som utgjør den store forskjellen.
JC, som sertifisert prosessveileder for Bærekraftig Reisemål, vil fyre oppunder, provosere og motivere, slik at målet blir visualisert og tydeliggjort.

Type: Seminar. Tilpasses etter ambisjon og målsetting
Sted: Etter nærmere avtale
Pris: Avklares i henhold til målsetting

baal-grey-small

GODT OMDØMME ER ALFA & OMEGA
Strategi og merkevarebygging

Prosesser og virkemidler for bedrifter og organisasjoner som ønsker å ta på alvor sin rolle og fremtoning i det offentlige rom, og som ønsker å bli utfordret og loset i sin kommunikasjon mot markedet.
Hva betyr det å bygge en merkevare, og hva kjennetegner de toneangivende?
Har din bedrift et bevisst forhold til «posisjon og omdømme»?

Inviter dine kollegaer som har med intern og ekstern kommunikasjon, til et tankevekkende og meningsfull samling.

Type: Seminar over to dager. Dag 1: 0900-1200 Dag 2: 1300-1600
Sted: Primært Svolvær/etter avtale
Pris: 20 000.- eks reise/opphold

baal-grey-small

MENTORING

Innovasjon Norge tilbyr mentorstøtte (50 000.- ink mva) til gründerbedrifter gjennom Connect Norge. Steinar Jøraandstad er tilknyttet denne tjenesten og utfører ulike mentoroppdrag i samråd med bedrift og Connect. Oppgaven er å rådgi og Coache med relevant kunnskap og erfaring knyttet til emnet du står overfor.

Kontakt: Connect Norge v/ Ketil Sundelin ketil.sundelin@connectnorge.org
Eller direkte til: post@joraandstad.no

baal-grey-small

COACHING – fyrbøting

Coaching – fyrbøting handler om å legge til rette og fyre oppunder for gode refleksjoner knyttet til sakens karakter og innhold.

JC tilbyr coaching i to retninger: Næringslivet/Individuelle
Konsept-coaching/instanser/organisasjoner som ønsker å avdekke ulike forhold i den innledende fasen før et produkt/konsept lanseres i markedet. Metodikken går på å stille de riktige spørsmålene, gå i dybden, og avklarer de essensielle faser / faktorer som gjør seg gjeldende i hele produktleveransen.
Gjennomføres i gruppe eller med den enkelte.

Individuell Coaching, er en kommunikasjonsprosess fordelt over tid. Sammen definerer vi målsetting og veien mot målet. Programmet omfatter coaching samtaler av to timer.
Steinar Jøraandstad er utdannet NLP Coach og har lang og bred erfaring fra eksponerte næringer.

Behov og omfang avklares etter avtale.
Sted: Etter avtale

FOREDRAG/KURS/MINI-SEMINAR

Du kan velge fra et knippe faglige tilnærminger, som alle tilpasses din utfordring og ditt behov. Foredrag fra èn time til kurs fordelt over flere samlinger.

FRA GNIST TIL FULL FYR

Mindmap bilde

Fra gnist til full fyr, eller fra idé til handling

Er et prosessverktøy for bedrifter og instanser som ønsker et mulighetsstudie, med hensikt å synliggjøre og anskueliggjøre de ulike faktorer som må ligge til grunn for å utvikle gode produkter og konsepter. Har vi tørr ved til bålet? Workshops og Coaching-baserte samtaler er noen av virkemidlene for å avdekke realisme, guts og ambisjon.
Seansen vil ende opp i en sluttrapport, som grunnlag for ny søkefase.

Mer informasjon gjennom Innovasjon Norge/Norsk Designråd.

Type: Seminar/Prosessverktøy
Tid: Ulike samlinger fordelt over en avklart tidsplan
Passer for: bedrifter/instanser i omstillingsprosess

Bestill
HAR VI GLEMT FOLKESKIKKEN?

XXLofoten (253)

Har vi glemt folkeskikken?

Trivsel på jobben handler om god kommunikasjon. Svært få er bevisst formen og måten vi kommuniserer til hverandre i jobb og privat,
og på hvilken måte dette påvirker oss i relasjon med andre mennesker.

Trivsel og motivasjon har nøye sammeneheng med vår evne til å kommunisere, og vår evne til å «se» og bli «sett».
Dårlig kommunikasjon skaper forsuret arbeidsmiljø, frynset omdømme og svekket bunnlinje.

Det kan synes som om vi har glemt folkeskikken – har vi?

I ca 2 timer, fyrer foredragsholder Steinar opp et humoristisk og bevisstgjørende foredrag, om verdien av god kommunikasjon og betydningen av å ”se hverandre”.

Dette er et foredrag som garantert vil gi en vekker og aller helst utgjøre en liten forskjell.

Eksempler og lignelser er alle hentet fra et bredt næringsliv, Forsvaret og reisleivsnæringen, med store krav til samhandling og personlig leveranse.

Type: Foredrag
Tid: ca 2 timer
Passer for: «alle bedrifter» -fra topp til bunn i organisasjonen
Sted: hos bedrift/eller etter avtale

Bestill
Fokus på vertskap og service

FullSizeRender

«Hello and Goodbye»

Hvorfor er godt vertskap og god service så vanskelig å opprettholde?,
Er alle i bedriften like fokusert på hva mangel på sådan har å si for omdømme?
Det er ikke nok med noen enkle strofer og et fragment av et smil for å tilfredsstille et oppvakt publikum.
Dette foredraget handler om bevissthet fra topp til bunn i en organisasjon, og det ansvar den enkelte har for å styrke kundetilfredsheten.
På en humoristisk men likevel med en skarp tunge, blir «skapet plassert» og tydeliggjort..
Type: Foredrag.
Passer for: Bedrifter og organisasjoner som leverer service og vertskap og som tar omdømme på alvor.
Tid: 1-2 timer
Sted: Hos bedrift/ eller etter avtale

Bestill
DET STORE SPRANGET- tørre å satse!

Det store spranget

Det store spranget

Handler ikke om å bestige den høyeste topp eller gå til verdens ende – men hvorfor ikke?
Dette skal være et tankevekkende og motiverende foredrag om å følge drømmene i jobb og privatliv. Hva er det som hindrer oss i å leve det livet vi ønsker? «in it for the money, or in it for the passion?» -et skråblikk på hvordan best kombinere de to.

Hensikten er at du skal stille deg selv noen gode spørsmål og driste deg til å tenke de «store tankene».

Type: Foredrag
Passer for: Bransjeuavhengig/næringsklynger/lag/foreninger
Type:
foredrag
Tid: 2 timer
Sted: På oppfordring

Bestill
ORDET ER DITT! Kurs i presentasjonsteknikk

Foredrag-steinar-jøraandstad

Ordet er ditt!

Et innførende kurs i det å bli tryggere på seg selv når man skal uttale seg i forsamlinger, på jobb, eller kanskje talen du må holde i et bryllup?
Lær deg grepene som engasjerer ditt publikum, og som får deg til å fremstå som en trygg og profesjonell formidler.

Du vil garantert kjenne på en stor grad av mestring, og i langt større grad få bukt med angsten mange med deg kjenner på når «ordet er ditt»!  Metodikken er humoristisk og utfordrende i skjønn forening.
Kjenner du knytteneven i magen?.. det er på tide du slår tilbake!
Gled deg!

Kursets fokus: 
* Praktisk erfaring med muntlige fremføringer
* Personlig tilbakemelding på din presentasjonsteknikk
* Konkrete teknikker for riktig stemmebruk og bevisst kroppsspråk
* Din personlige fremtoning
* Nyttige verktøy for å håndtere «angst» og usikkerhet

Kurset i presentasjonsteknikk er lagt opp med gode samtaler, som avdekker hvor det knyter seg, varierte øvelser og trening, både med og uten kamera. Kursleder gir stadige tilbakemeldinger og sørger for at alle får sin progresjon.

Du får skriftlige råd og vink for å håndtere nervøsitet, og hvordan mestre på egenhånd.

Type: Kurs
Type: Pris: 5400.-/pers
Tid: to samlinger (2 x arbeidsdager)
Passer for: Du som ønsker å bli tryggere på å ta ordet i jobb og privat
Sted: Etter nærmere avtale

Bestill
Det handler om det aller viktigste: TILLIT!

 

 

Trust me or die

Trust me or die

Hvorfor begrepet tillit er helt essensielt, og mangel på sådan kan være katastrofalt. Dette er for mange et foredrag som «vekker» og gir grobunn for ettertanke i hverdagen. Eksempler og historier er hentet fra et kreativt næringsliv og på innsiden av gjerdet til forsvarets spesialstyrker.

Type: Foredrag
Passer for: Bedrifter og instanser som ønsker å bli bevisstgjort helt sentrale faktorer for å lykkes.
Tid: 1-2 timer

Bestill

 

 

Oppdragene gjøres primært i Svolvær, eller der det passer oppdragsgiver best.
Ta kontakt, så finner vi ut av behov og målsetting

 

 

Kontakt
Del siden Facebook