PRODUKTER & TJENESTER

baal-grey-small

«KONSEPTER MED BÆREKRAFT»
Arena og destinasjonsutvikling

Å skape en destinasjon med attraksjonskraft, handler om bærekraftige konsepter, nytenkning og evne til samhandling. Gutsen og viljen til å se et felles mål og trekke i samme retning, samt aldri tape av syne gjestens vurdering, er det som utgjør den store forskjellen.
JC, som sertifisert prosessveileder for Bærekraftig Reisemål, vil fyre oppunder, provosere og motivere, slik at målet blir visualisert og tydeliggjort.

Type: Seminar. Tilpasses etter ambisjon og målsetting
Sted: Etter nærmere avtale
Pris: Avklares i henhold til målsetting

baal-grey-small

GODT OMDØMME ER ALFA & OMEGA
Strategi og merkevarebygging

Prosesser og virkemidler for bedrifter og organisasjoner som ønsker å ta på alvor sin rolle og fremtoning i det offentlige rom, og som ønsker å bli utfordret og loset i sin kommunikasjon mot markedet.
Hva betyr det å bygge en merkevare, og hva kjennetegner de toneangivende?
Har din bedrift et bevisst forhold til «posisjon og omdømme»?

Inviter dine kollegaer som har med intern og ekstern kommunikasjon, til et tankevekkende og meningsfull samling.

Type: Seminar over to dager. Dag 1: 0900-1200 Dag 2: 1300-1600
Sted: Primært Svolvær/etter avtale
Pris: 20 000.- eks reise/opphold

baal-grey-small

MENTORING

Innovasjon Norge tilbyr «gratis» mentor-støtte. Ta kontakt og se om du får denne unike muligheten.

Kontakt: Connect Norge v/ Ketil Sundelin ketil.sundelin@connectnorge.org
Eller direkte til: post@joraandstad.no

baal-grey-small

COACHING – fyrbøting

Coaching – fyrbøting handler om å legge til rette og fyre oppunder for gode refleksjoner knyttet til sakens karakter og innhold.

JC tilbyr Idé og konsept Coaching for næringslivet, og på individuell basis.
Konsept-coaching/instanser/organisasjoner som ønsker å bli utfordret på om kruttet er tørt nok, holder det mål?..Den prosessen som er helt avgjørende før et produkt/vare/tjeneste skal tilbys publikum.

Behov og omfang avklares etter avtale.
Sted: Etter avtale

FOREDRAG/KURS/MINI-SEMINAR

Du kan velge fra et knippe faglige tilnærminger, som alle tilpasses din utfordring og ditt behov. Foredrag fra èn time til kurs fordelt over flere samlinger.

FRA GNIST TIL FULL FYR

Mindmap bilde

Fra gnist til full fyr, eller fra idé til handling

Er et prosessverktøy for bedrifter og instanser som ønsker et mulighetsstudie, med hensikt å synliggjøre og anskueliggjøre de ulike faktorer som må ligge til grunn for å utvikle gode produkter og konsepter. Har vi tørr ved til bålet? Workshops og Coaching-baserte samtaler er noen av virkemidlene for å avdekke realisme, guts og ambisjon.

Mer informasjon gjennom Innovasjon Norge/Norsk Designråd.

Type: Seminar/Prosessverktøy
Tid: Ulike samlinger fordelt over en avklart tidsplan
Passer for: bedrifter/instanser i en omstillingsprosess

Bestill
HAR VI GLEMT FOLKESKIKKEN?

XXLofoten (253)

Har vi glemt folkeskikken?

Trivsel på jobben handler om god kommunikasjon. Svært få er bevisst formen og måten vi kommuniserer til hverandre i jobb og privat,
og på hvilken måte dette påvirker oss i relasjon med andre mennesker.

Trivsel og motivasjon har nøye sammeneheng med vår evne til å kommunisere, og vår evne til å «se» og bli «sett».
Dårlig kommunikasjon skaper forsuret arbeidsmiljø, frynset omdømme og svekket bunnlinje.

I ca 2 timer, fyrer foredragsholder Steinar opp et humoristisk og bevisstgjørende foredrag, om verdien av god kommunikasjon og betydningen av å ”se hverandre”.

Dette er et foredrag som garantert vil gi en vekker og aller helst utgjøre en liten forskjell.

Type: Foredrag
Tid: ca 2 timer
Passer for: «alle bedrifter» -fra topp til bunn i organisasjonen
Sted: hos bedrift/eller etter avtale

Bestill
Fokus på vertskap og service

FullSizeRender

«Hello and Goodbye»

Hvorfor er godt vertskap og god service så vanskelig å opprettholde?,
Er alle i bedriften like fokusert på hva mangel på sådan har å si for omdømme?
Det er ikke nok med noen enkle strofer og et fragment av et smil for å tilfredsstille et oppvakt publikum.
Dette foredraget handler om bevissthet fra topp til bunn i en organisasjon, og det ansvar den enkelte har for å styrke kundetilfredsheten.
På en humoristisk men likevel med en skarp tunge, blir «skapet plassert» og tydeliggjort..
Type: Foredrag.
Passer for: Bedrifter og organisasjoner som leverer service og vertskap og som tar omdømme på alvor.
Tid: ca 4 timer
Sted: Hos bedrift/ eller etter avtale

Bestill
DET STORE SPRANGET- tørre å satse!

Det store spranget

Det store spranget

Handler ikke om å bestige den høyeste topp eller gå til verdens ende – men hvorfor ikke?
Dette skal være et tankevekkende «refleksjons-foredrag», hvor hensikten er at du i større grad reflekterer over de ting som kanskje bremser eller hindrer deg i å gå utenfor komfort sonen..Om du kunne velge; HVA vil du aller mest ha ut av livet.. egentlig? om å følge drømmene i jobb og privatliv. «in it for the money, or in it for the passion?» -et skråblikk på hvordan best kombinere de to.

Hensikten er at du skal stille deg selv noen gode spørsmål og driste deg til å tenke de «store tankene».

Type: Foredrag
Passer for: Bransjeuavhengig/næringsklynger/lag/foreninger
Type:
foredrag/seminar
Tid: 3-5 timer
Sted: På oppfordring

Bestill
ORDET ER DITT! Kurs i presentasjonsteknikk

Foredrag-steinar-jøraandstad

Ordet er ditt!

Et innførende kurs i det å bli tryggere på seg selv når man skal uttale seg i forsamlinger, på jobb, eller kanskje talen du må holde i et bryllup?
Dette kurset ligger i studieplanen til Nordland Reiselivfagskole.
Du blir ikke verdens beste taler på noen timer, men jeg kan garantere deg at du etter at vi har jobbet sammen, vil oppleve en langt større trygghet på deg selv- du blir rett og slett tøffere! Det å få en god kontroll på den knyttneven i magen du ikke er alene om å kjenne på når noen sier » ORDET ER DITT», vil jeg si er noe av det viktigste du skal unne deg selv!
Metodikken er humoristisk og utfordrende i skjønn forening. Du er med likemenn.
Kjenner du knytteneven i magen?.. det er på tide du slår tilbake!
Gled deg- Ordet er ditt!

Kursets fokus: 
* Praktisk erfaring med muntlige fremføringer
* Personlig tilbakemelding på din presentasjonsteknikk
* Konkrete teknikker for riktig stemmebruk og bevisst kroppsspråk
* Din personlige fremtoning
* Nyttige verktøy for å håndtere «angst» og usikkerhet

Kurset i presentasjonsteknikk er lagt opp med gode samtaler, som avdekker hvor det knyter seg, varierte øvelser og trening, både med og uten kamera. Kursleder gir stadige tilbakemeldinger og sørger for at alle får sin progresjon.

Du får skriftlige råd og vink for å håndtere nervøsitet, og hvordan mestre på egenhånd.

Type: Kurs
Type: Pris: 6400.-/pers
Tid: to samlinger (2 x arbeidsdager)
Passer for: Du som ønsker å bli tryggere på å ta ordet i jobb og privat
Sted: Etter nærmere avtale

Bestill
Det handler om det aller viktigste: TILLIT!

 

 

Trust me or die

Trust me or die

Hvorfor begrepet tillit er helt essensielt, og mangel på sådan kan være katastrofalt. Dette er for mange et foredrag som «vekker» og gir grobunn for ettertanke i hverdagen. Eksempler og historier er hentet fra et kreativt næringsliv og på innsiden av gjerdet til forsvarets spesialstyrker.

Type: Foredrag
Passer for: Bedrifter og instanser som ønsker å bli bevisstgjort helt sentrale faktorer for å lykkes.
Tid: 2-4 timer

Bestill

 

 

Oppdragene gjøres primært i Oslo, eller der det passer oppdragsgiver best.
Ta kontakt, så finner vi ut av behov og målsetting

 

 

Kontakt
Del siden Facebook